Stemming

Gewijzigde motie van het lid Romke de Jong over drie jaar na inwerkingtreding van de wet een reflectietoets uitvoeren (t.v.v. 35929-16)

99,3 %
0,0 %


SGP

FVD

Fractie Den Haan

CDA

PVV

VVD

PvdA

GL

SP

Omtzigt

CU

Volt

BIJ1

D66

PvdD

BBB

DENK

JA21

Groep Van Haga


Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ROMKE DE JONG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Voorgesteld 28 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet voorschrijft dat beleidsvoorstellen moeten worden voorzien van een toelichting bij de doelen van beleid,

constaterende dat dit leidt tot betere evaluaties,

overwegende de wet aanpassing fiscale regeling aandelenopties als doel heeft om de drempel voor start-ups en scale-ups te verlagen om aandelenoptierechten als loon te verstrekken,

verzoekt de regering na 3 jaren na inwerkingtreding een reflectietoets uit te voeren,

Verzoekt de regering in de evaluatie een onderscheid te maken tussen start-ups en scaleups enerzijds en grotere bedrijven anderzijds die gebruik maken van de regeling,

verzoekt de regering in de evaluatie bij de weging van de effectiviteit van de wet expliciet te kijken naar het gebruik van start-ups en scale-ups,

en gaat over tot de orde van de dag.

Romke de Jong


Gewijzigde motie van het lid Romke de Jong over drie jaar na inwerkingtreding van de wet een reflectietoets uitvoeren (t.v.v. 35929-16)

2022-06-28
Dossier: 35929
Indiener(s): Romke de Jong (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35929-17.html