Gepubliceerd: 21 juni 2022
Indiener(s): Folkert Idsinga (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35929-13.html
ID: 35929-13

88,7 %
11,3 %

CDA

Groep Van Haga

DENK

D66

PvdD

FVD

Omtzigt

BIJ1

Volt

PvdA

SP

PVV

Fractie Den Haan

SGP

VVD

GL

JA21

BBB

CU


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID IDSINGA

Voorgesteld 21 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in Nederland relatief weinig start-ups succesvol doorgroeien;

verzoekt de regering, naast de maatregelen in de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten, verder inzichtelijk te maken wat een aantal relevante landen op fiscaal of ander gebied nog meer doen ten aanzien van start- en scale-ups;

verzoekt de regering verder om op basis hiervan een aantal nadere beleidsopties te schetsen om het vestigingsklimaat ten aanzien van start- en scale-ups verder te versterken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Idsinga