Wetsvoorstel 35925-XIII - 21 september 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 december 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Amendement
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)