Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 december 2022
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Agenderen - plenair debat
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief Kamer
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Aanhouden tot ... (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd