Wetsvoorstel 35771 - 17 maart 2021
Indiener: Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Agenderen voor plenair debat
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport