Wetsvoorstel 35570-XIII - 15 september 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Motie (gewijzigd/nader)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)