Wetsvoorstel 35519 - 7 juli 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Verworpen

Stemming van 4 oktober 2022
Status: Verworpen
Stemmen - verworpen
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)