Kamerstuk 35519-13

Motie van het lid Van Baarle over het intrekken van het wetsvoorstel

Dossier: Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig

Gepubliceerd: 28 september 2022
Indiener(s): Stephan van Baarle (DENK)
Onderwerpen: bestuur gemeenten verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35519-13.html
ID: 35519-13

29,3 %
70,7 %

VVD

DENK

JA21

D66

BBB

Omtzigt

SGP

SP

CDA

Groep Van Haga

FVD

Fractie Den Haan

PvdD

Volt

GL

PVV

PvdA

CU

BIJ1


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE

Voorgesteld 28 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle