Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 november 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd