Stemming

Motie van het lid Van den Berge c.s. over in gesprek gaan met fotografenverenigingen over voorlichting en billijke tarieven

84,7 %
15,3 %


Van Haga

Krol

PvdA

CU

CDA

SP

D66

50PLUS

PvdD

FvD

vKA

PVV

SGP

DENK

VVD

GL


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE C.S.

Voorgesteld 9 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat fotografen een eerlijke vergoeding verdienen voor onlinegebruik van hun foto's;

overwegende dat niet-commerciële bloggers en andere particuliere internetgebruikers regelmatig zonder opzet inbreuk maken op het auteursrecht van die fotografen;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met fotografenverenigingen over het voorlichten van gebruikers van fotomateriaal op internet en over het hanteren van billijke tarieven en procedures in gevallen waar sprake is van onopzettelijke inbreuk op het auteursrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge

Snels

Renkema


Motie van het lid Van den Berge c.s. over in gesprek gaan met fotografenverenigingen over voorlichting en billijke tarieven

2020-11-09
Dossier: 35454
Indiener(s): Bart Snels (GL), Niels van den Berge (GL), Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35454-10.html