Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 juni 2020
Status: Aangenomen
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd