Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof )

94,7 %
5,3 %


Van Haga

FvD

VVD

CU

Groep Krol/vKA

PvdA

GL

DENK

D66

CDA

PVV

SP

SGP

PvdD

50PLUS