Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanhouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)