Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 juni 2022
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Ter informatie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Ter informatie
Brief lid / fractie
Ter informatie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief lid / fractie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Behandeling wordt voortgezet
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Advies van andere adviesorganen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Ter informatie
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Ter informatie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)