Stemming

Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

96,7 %
3,3 %


BBB

FVD

SP

PvdD

JA21

Groep Van Haga

DENK

GL

Fractie Den Haan

VVD

PVV

Volt

D66

CDA

SGP

BIJ1

Omtzigt

PvdA

CU