Stemming

Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

96,7 %
3,3 %


FVD

BBB

PVV

BIJ1

D66

PvdD

Omtzigt

JA21

Fractie Den Haan

VVD

PvdA

Volt

SGP

SP

DENK

CU

Groep Van Haga

CDA

GL