Wetsvoorstel 35300-XVII - 17 september 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Verslag
Leveren inbreng
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Agenderen - technische briefing
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)