Kamerstuk 35300-XVII-52

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. over het ODA-budget brengen op 0,7% van het bruto nationaal inkomen (t.v.v. 35300 XVII-43)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 19 december 2019
Indiener(s): Isabelle Diks (GL), Esther Ouwehand (PvdD), Mahir Alkaya (SP), Tunahan Kuzu (DENK), Kirsten van den Hul (PvdA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVII-52.html
ID: 35300-XVII-52

32,0 %
68,0 %

50PLUS

VVD

PvdD

FvD

SP

PvdA

DENK

D66

Van Haga

PVV

CDA

GL

SGP

CU

vKA