Kamerstuk 35300-XVII-52

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. over het ODA-budget brengen op 0,7% van het bruto nationaal inkomen (t.v.v. 35300 XVII-43)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 19 december 2019
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA), Tunahan Kuzu (DENK), Mahir Alkaya (SP), Esther Ouwehand (PvdD), Isabelle Diks (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVII-52.html
ID: 35300-XVII-52

32,0 %
68,0 %

GL

SGP

D66

VVD

PvdA

PvdD

50PLUS

Van Haga

CDA

CU

DENK

SP

PVV

vKA

FvD