Wetsvoorstel 35137 - 7 februari 2019
Indiener: Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)