Stemming

Motie van het lid Ploumen over factoren die de balans tussen lagere prijzen en de beschikbaarheid van geneesmiddelen beïnvloeden

44,7 %
55,3 %


PvdA

CU

PvdD

CDA

SGP

PVV

VVD

GL

D66

FVD

SP

DENK

50PLUS


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN

Voorgesteld 26 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat geld beter besteed kan worden aan zorg dan aan onnodig hoge geneesmiddelenprijzen die alleen de farmaceutische industrie ten goede komen;

verzoekt de regering, de factoren die de balans tussen lagere prijzen en de beschikbaarheid van geneesmiddelen beïnvloeden, te laten onderzoeken en kwantificeren, door de verschillende mogelijkheden voor aanpassing van de Wgp te laten uitwerken en de Kamer hierover nog dit jaar te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen


Motie van het lid Ploumen over factoren die de balans tussen lagere prijzen en de beschikbaarheid van geneesmiddelen beïnvloeden

2019-06-26
Dossier: 35137
Indiener(s): Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen: geneesmiddelen en medische hulpmiddelen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35137-14.html