Kamerstuk 35137-15

Motie van het lid Van Gerven over het vergoeden van zware paracetamol, vitaminen en mineralen voor patiƫnten die onevenredig veel betalen

Dossier: Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden


24,7 %
75,3 %

PvdD

50PLUS

D66

SGP

CDA

FVD

GL

DENK

PVV

SP

VVD

CU

PvdA


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 26 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de herziening van de Wet geneesmiddelenprijzen tot een kostenbesparing van miljoenen zal leiden;

overwegende dat patiënten soms meer dan € 800 per jaar moeten betalen voor geneesmiddelen als zware paracetamol, vitaminen en mineralen sinds deze uit het basispakket zijn gehaald;

constaterende dat dit strijdig is met de doelstelling van de maximering van de eigen bijdrage voor GVS-geneesmiddelen op € 250 per jaar;

verzoekt de regering, voor de groep patiënten die onevenredig veel moeten betalen voor zware paracetamol, vitaminen en mineralen, deze geneesmiddelen alsnog te vergoeden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven