Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Geleijnse en Ploumen ter vervanging van nr. 12 over het opnemen van een evaluatiebepaling

100,0 %
0,0 %


SGP

CU

CDA

50PLUS

SP

PvdA

FVD

PVV

VVD

GL

PvdD

DENK

D66


Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN GELEIJNSE EN PLOUMEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 26 juni 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIa

Onze Minister voor Medische Zorg zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. In het verslag wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de effecten van deze wet ten aanzien van de prijzen en beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen. De Minister zendt binnen drie jaar na inwerkingtreding van de wet een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk, en in het bijzonder ten aanzien van de effecten op de prijzen en beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland. Gelet op de beperkte aanpassing in referentielanden die met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld, zijn indieners van oordeel dat binnen een termijn van drie jaar redelijkerwijs verslag uitgebracht kan worden over de doeltreffendheid en de effecten van dit wetsvoorstel in de praktijk.

Geleijnse Ploumen


Gewijzigd amendement van de leden Geleijnse en Ploumen ter vervanging van nr. 12 over het opnemen van een evaluatiebepaling

2019-06-26
Dossier: 35137
Indiener(s): Lilianne Ploumen (PvdA), Simon Geleijnse
Onderwerpen: geneesmiddelen en medische hulpmiddelen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35137-13.html