Stemming

Motie van het lid Ellemeet over het verlagen van geneesmiddelenprijzen in Nederland en andere Europese landen

61,3 %
38,7 %


SP

CDA

PVV

D66

GL

CU

PvdD

FVD

VVD

PvdA

DENK

SGP

50PLUS


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET

Voorgesteld 26 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat niet alleen Nederland, maar ook andere Europese landen gebaat zijn bij een lager Europees gemiddelde van geneesmiddelenprijzen;

verzoekt de regering, nieuwe mogelijkheden te onderzoeken om de geneesmiddelenprijzen in Nederland, maar ook in andere Europese landen te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet


Motie van het lid Ellemeet over het verlagen van geneesmiddelenprijzen in Nederland en andere Europese landen

2019-06-26
Dossier: 35137
Indiener(s): Corinne Ellemeet
Onderwerpen: geneesmiddelen en medische hulpmiddelen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35137-16.html