Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 november 2018
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Brief regering
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Ter bespreking (procedurevergadering)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)