Gepubliceerd: 14 november 2018
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35030-19.html
ID: 35030-19

100,0 %
0,0 %

50PLUS

CU

PVV

D66

PvdD

CDA

DENK

VVD

GL

PvdA

FvD

SGP

SP


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 14 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat SEO een verhelderend onderzoek heeft gedaan naar geldstromen die via Nederland lopen en dat dit onderzoek als nulmeting dient om te volgen welk effect bronbelastingen zullen hebben;

constaterende dat de komende jaren meer maatregelen genomen worden, zoals de CFC-regel en beperking renteaftrek, aanpak hybride mismatch, het multilateraal verdrag, mogelijk strengere substance-eisen in het rulingbeleid, eventuele maatregelen tegen dubbele niet-belasting via informeelkapitaalstructuren;

verzoekt de regering, om een vervolgonderzoek te laten uitvoeren om te kijken of ook meer inzicht gegeven kan worden in andere geldstromen en belastingconstructies, en zo mogelijk ook daar nulmetingen uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Van Weyenberg