Gepubliceerd: 9 november 2018
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35030-13.html
ID: 35030-13

14,7 %
85,3 %

PvdA

PVV

DENK

GL

D66

FvD

PvdD

VVD

SP

CU

CDA

50PLUS

SGP


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 9 november 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, artikel 15b, wordt in het eerste lid, onderdeel a, «30%» vervangen door «10%».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de renteaftrek beperkt wordt op 10%. Bedrijven kunnen hun belastingplicht ontlopen door schulden te laten neerslaan in landen waar meer belasting wordt geheven, en winsten te laten neerslaan in landen waar lage belasting geldt. De OESO schrijft voor de renteaftrek te beperken op tien procent tot dertig procent van de winst (EBITDA). De regering kiest voor de minst vergaande beperking en houdt daarmee grondslaguitholling in stand en kan daardoor ook ander landen schaden. Indiener is van mening dat met de keuze voor 10% duidelijk wordt gemaakt dat Nederland niet opnieuw de grenzen opzoekt om fiscaal aantrekkelijk te zijn.

Leijten