Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Verworpen

Stemming van 14 juni 2022
Status: Verworpen
Stemmen - verworpen
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Agenderen - plenair debat
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief lid / fractie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)