Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanhouden totdat het advies van de afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zal zijn ontvangen
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)