Stemming

Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

38,0 %
61,3 %


JA21

CDA

VVD

Omtzigt

PvdA

Fractie Den Haan

DENK

BIJ1

D66

GL

CU

Volt

PVV

PvdD

Groep Van Haga

SGP

SP

FVD

BBB