Stemming

Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

38,0 %
61,3 %


BIJ1

CU

Volt

PvdD

BBB

SGP

Omtzigt

Groep Van Haga

PVV

JA21

FVD

VVD

PvdA

CDA

DENK

Fractie Den Haan

SP

GL

D66