Stemming

Motie van het lid Leijten over de normering van 30% enkel gebruiken om het aandeel sociale huurwoningen te verhogen

30,0 %
69,3 %


FVD

Fractie Den Haan

PVV

PvdA

SP

D66

CU

BIJ1

Omtzigt

PvdD

Groep Van Haga

BBB

VVD

DENK

Volt

CDA

JA21

SGP

GL


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 7 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet een norm van minimaal 30% sociale huur wil hanteren;

constaterende dat er gemeenten zijn die nog steeds hun aandeel sociale huurwoningen verminderen;

van mening dat in gemeenten met meer dan 30% aandeel sociale huurwoningen dat aandeel niet mag dalen;

verzoekt de regering om de normering van 30% enkel te gebruiken om het aandeel sociaal te verhogen en niet te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie van het lid Leijten over de normering van 30% enkel gebruiken om het aandeel sociale huurwoningen te verhogen

2022-06-07
Dossier: 34974
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34974-11.html