Gepubliceerd: 10 januari 2022
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34974-6.html
ID: 34974-6

Nr. 6 BRIEF VAN HET LID NIJBOER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 januari 2022

Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van het lid Smeulders uit de Kamer het lid Bromet de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneemt.

Nijboer