Gepubliceerd: 7 juni 2022
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34974-12.html
ID: 34974-12

24,7 %
74,7 %

BBB

JA21

CU

Fractie Den Haan

GL

Groep Van Haga

BIJ1

PvdA

PvdD

PVV

CDA

VVD

Omtzigt

DENK

FVD

SP

SGP

D66

Volt


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 7 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er jaarlijks 11.000 woningen gesloopt worden;

constaterende dat de wooncrisis steeds verder toeneemt;

overwegende dat nieuwbouw niet alleen een CO2-bom is maar ook enorm beperkt wordt door stikstofregels;

verzoekt de regering om een moratorium in te stellen op de sloop totdat het woningtekort tot het gewenste niveau van 2% teruggebracht is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten