Wetsvoorstel 34929 - 9 april 2018

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 juni 2018
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)