Stemming

Motie van het lid Ellemeet c.s. over een vervolgonderzoek naar het vermijden van vervolgzorg

48,0 %
52,0 %


DENK

50PLUS

PvdA

D66

CDA

SP

FVD

PvdD

SGP

GL

VVD

CU

PVV


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S.

Voorgesteld 12 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het eigen risico de afgelopen tien jaar met € 235 is gestegen;

constaterende dat uit onderzoek van NIVEL is gebleken dat het aantal patiënten dat afziet van vervolgzorg sinds 2010 is gestegen en dat bij 58% van deze patiënten de klachten gelijk zijn gebleven of erger zijn geworden;

overwegende dat patiënten met lage inkomens significant vaker afzien van zorg omdat zij opzien tegen eventuele vervolgkosten;

van mening dat het onwenselijk is dat patiënten zorg mijden omwille van kosten;

van mening dat het onvoldoende duidelijk is welke gevolgen het eigen risico heeft voor patiënten met lage inkomens;

verzoekt de regering, een vervolgonderzoek uit te laten voeren naar het vermijden van vervolgzorg en het effect van het eigen risico op zorgmijding bij patiënten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Van der Staaij

Agema

Ploumen


Motie van het lid Ellemeet c.s. over een vervolgonderzoek naar het vermijden van vervolgzorg

2018-06-12
Dossier: 34929
Indiener(s): Lilianne Ploumen (PvdA), Kees van der Staaij , Corinne Ellemeet , Fleur Agema
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34929-14.html