Wetsvoorstel 34775-XII - 19 september 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 december 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Behandeling wordt voortgezet
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Lijst van vragen en antwoorden
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief Algemene Rekenkamer
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering