Wetsvoorstel 34766 - 29 augustus 2017
Indiener: Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 november 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Ter informatie
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Nota van wijziging
Ter informatie
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)