Wetsvoorstel 34617 - 25 november 2016
Indieners: Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Ter informatie
Ter informatie
Brief regering
Aanhouden tot ... (commissie)
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
Ter informatie
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - plenair debat
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - technische briefing
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd