Wetsvoorstel 34617 - 25 november 2016
Indieners: Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD), Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Ter informatie
Ter informatie
Brief regering
Aanhouden tot ... (commissie)
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
Ter informatie
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - plenair debat
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - technische briefing
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd