Kamerstuk 34617-9

Toezegging om het onderdeel meerlingenverlof bij nota van wijziging uit het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen te halen

Dossier: Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken

Gepubliceerd: 29 mei 2017
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34617-9.html
ID: 34617-9
Origineel: 34617-2

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2017

Hierbij bied ik u de tweede nota van wijziging bij het Wetsvoorstel wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken (Kamerstuk 34 617, nr. 10) aan.

Met deze nota van wijziging geef ik invulling aan mijn toezegging van 2 mei jl. (Kamerstuk 34 617, nr. 8) om, nu het voornoemde wetsvoorstel controversieel is verklaard, het onderdeel meerlingenverlof bij nota van wijziging uit het wetsvoorstel te halen. Het onderdeel meerlingenverlof zal worden opgenomen in de Verzamelwet SZW 2018, die in de zomer aan uw Kamer zal worden aangeboden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher