Gepubliceerd: 2 mei 2017
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34617-8.html
ID: 34617-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 mei 2017

Bij brief van 12 april 2017 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid mij verzocht met een voorstel te komen over de wijze waarop het onderdeel inzake het meerlingenverlof zodanig kan worden losgekoppeld van het voorstel tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van het kraamverlof1, dat het onderdeel inzake het meerlingenverlof separaat verder kan worden behandeld.

In antwoord op dit verzoek stel ik u voor om bij nota van wijziging de bepalingen omtrent het meerlingenverlof te verwijderen uit voornoemd wetsvoorstel en deze toe te voegen aan de Verzamelwet SZW 2018, die in de zomer aan uw kamer zal worden aangeboden. Gelijktijdig zal ik het UWV verzoeken om verder te gaan met de implementatie van de technische aanpassing van het meerlingenverlof, zodat dit op 1 april 2018 gereed is voor uitvoering.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher