Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Niet controversieel verklaren
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)