Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 februari 2017
Status: Aangenomen
Voorstel van wet (tweede lezing)
Amendement
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)