Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 februari 2017
Status: Aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Voorstel van wet (tweede lezing)
Amendement
Stemmen - uitstellen
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Amendement
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Amendement
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd