Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 december 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Amendement
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)