Stemming

Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

62,0 %
38,0 %


GrKÖ

PVV

Klein

Houwers

50PLUS

Monasch

PvdD

PvdA

SGP

VVD

D66

CDA

SP

Van Vliet

GrBvK

GL

CU