Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 januari 2016
Besluit: Aangenomen
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet