Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 januari 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet