Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 maart 2015
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2016A0227114
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 oktober 2016. Ratificatie Eigen Middelen Besluit (EMB) - 34023-12

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - Najaarsnota 2016.

14 oktober 2016

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2015A002388
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 februari 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34023-5

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

12 februari 2015

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)