Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 maart 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd