Kamerstuk 34023-11

Reactie op het verzoek om openbaarmaking van de Nederlandse zienswijze over het Eurowob-verzoek van de Telegraaf inzake de naheffing

Dossier: Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157)

Gepubliceerd: 6 oktober 2015
Indiener(s): Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: financiƫn organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34023-11.html
ID: 34023-11

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 oktober 2015

Via deze brief reageer ik, mede namens de Minister van Financiën, op het verzoek van het lid Omtzigt (CDA), gedaan tijdens het VAO waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht d.d. 24 september 2015 (Handelingen II 2015/16, nr. 6, Waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht).

Dhr. Omtzigt heeft verzocht om openbaarmaking van de Nederlandse zienswijze over het Eurowob-verzoek van de Telegraaf inzake de naheffing. Het antwoord hierop is uw Kamer reeds bekend. Het kabinet verwijst hiervoor naar de brief van 19 maart 2015.1 In antwoord 2 en 3 is de strekking van deze correspondentie uitvoerig weergegeven. Voor de uitzonderingsgronden voor het diplomatiek verkeer verwijst het kabinet naar de brief van 10 april 2015.2

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders