Stemming

Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157)

90,4 %
9,6 %


PvdA

PVV

50PLUS

GrBvK

PvdD

VVD

SGP

GrKÖ

CU

D66

SP

GL

CDA

Van Vliet

Klein