Stemming

Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157)

90,4 %
9,6 %


GrKÖ

PvdA

GL

CDA

PVV

Klein

GrBvK

CU

SGP

Van Vliet

50PLUS

SP

D66

PvdD

VVD