Stemming

Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157)

90,4 %
9,6 %


CDA

SGP

GrKÖ

GL

Klein

GrBvK

PvdD

SP

PVV

Van Vliet

CU

PvdA

D66

VVD

50PLUS