Kamerstuk 34023-7

Motie van het lid Omtzigt over het openbaar maken van de correspondentie met de EU over de naheffing

Dossier: Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157)

Gepubliceerd: 19 maart 2015
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: financiën organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34023-7.html
ID: 34023-7

48,0 %
51,3 %

SGP

GrBvK

CU

PvdA

PVV

GL

CDA

VVD

Houwers

Klein

50PLUS

Van Vliet

PvdD

D66

GrKÖ

SP


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 19 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat er duidelijkheid moet komen over de totstandkoming van de naheffing van de Europese Unie in 2014;

verzoekt de regering, de correspondentie tussen Nederland en de Europese Unie over de naheffing openbaar te maken;

verzoekt de regering tevens, de Europese Commissie mee te delen dat zij de bezwaren tegen openbaarmaking intrekt, behalve daar waar het persoonlijke data zoals 06-nummers en e-mailadressen betreft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt