Kamerstuk 34023-6

Motie van het lid Omtzigt over het in de lidstaatverklaring opnemen van de samenstelling van de Nederlandse afdracht

Dossier: Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157)

Gepubliceerd: 19 maart 2015
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: financiën organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34023-6.html
ID: 34023-6

38,4 %
61,6 %

PvdD

GrKÖ

VVD

Klein

CU

GrBvK

50PLUS

PVV

D66

CDA

PvdA

GL

SP

SGP

Van Vliet


Nr. 6 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 19 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het onduidelijk is hoe de verschillende afdrachten van lidstaten zijn samengesteld;

verzoekt de regering, daarom de samenstelling van de Nederlandse afdracht aan de EU in de lidstaatverklaring op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt