Wetsvoorstel 33983 - 2 juli 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 oktober 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Nota van wijziging
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd