Kamerstuk 33983-14

Reactie op de aangenomen motie van het lid Bergkamp c.s over het inkoopproces in regio's

Dossier: Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet)

Gepubliceerd: 29 oktober 2014
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33983-14.html
ID: 33983-14

Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2014

Op 14 oktober heeft uw Kamer de gewijzigde motie van het lid Bergkamp (Kamerstuk 33 983, nr. 13) aangenomen, waarin u mij verzoekt om binnen twee weken transparant te maken welke regio’s aangaande het inkoopproces op dit moment onvoldoende zekerheid bieden dat de subsidies voor 1 november 2014 zijn vastgesteld dan wel dat de contracten voor die datum gesloten zijn. Momenteel laat ik mij via een uitvraag door de VNG onder alle gemeenten/regio’s goed informeren over de stand van het inkoopproces in alle andere 38 regio’s. Deze resultaten zijn eind oktober beschikbaar.

Met deze brief zeg ik u toe, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, dat ik vóór het Wetgevingsoverleg op 3 november een totaaloverzicht zal presenteren van de voortgang, zo mogelijk op gemeenteniveau en de conclusies en vervolgstappen die ik hieraan verbind.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn