Kamerstuk 33983-13

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s (t.v.v. 33983, nr. 12) over het inkoopproces in regio's

Dossier: Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet)

Gepubliceerd: 9 oktober 2014
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA), Loes Ypma (PvdA), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33983-13.html
ID: 33983-13
Origineel: 33983-12

98,0 %
1,3 %

D66

50PLUS/Klein

CU

PVV

50PLUS/Baay-Timmerman

CDA

SGP

VVD

Van Vliet

GL

GrBvK

PvdA

PvdD

SP


Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 14 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor een optimale democratische controle voor de gemeenteraden noodzakelijk is om te weten hoe het inkoopproces in hun gemeente ervoor staat;

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om binnen twee weken transparant te maken welke regio's aangaande het inkoopproces op dit moment onvoldoende zekerheid bieden dat de subsidies voor 1 november 2014 zijn vastgesteld dan wel dat de contracten voor die datum gesloten zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Keijzer

Ypma